W ostatnich latach systematycznie maleje zużycie węgla kamiennego w województwie podkarpackim. Szczególnie jest to widoczne w przypadku elektrowni i elektrociepłowni. Wzrasta natomiast zużycie gazu ziemnego.