W ramach badań obszarów transgranicznych prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie, począwszy od III kwartału 2008 roku realizowane jest badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym. Początkowo ankietyzacją objęto przejścia na granicy polsko-ukraińskiej, a od IV kwartału 2009 r. także polsko-białoruskiej.