Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Szkolnictwo wyższe w województwie podkarpackim w roku akademickim 2022/2023
31.07.2023 Archiwum Szkolnictwo wyższe w województwie podkarpackim w roku akademickim 2022/2023
2 Informacja sygnalna Edukacja w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021/2022
14.10.2022 Archiwum Edukacja w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021/2022

Energia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Instalacje kolektorów słonecznych w województwie podkarpackim w 2022 r.
30.08.2023 Archiwum Instalacje kolektorów słonecznych w województwie podkarpackim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Efektywność wykorzystania energii w latach 2011-2021
15.06.2023
3 Informacja sygnalna Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2021 r.
19.05.2023

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim w 2022 r.
28.09.2023 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim w 2022 r.
2 Notatka informacyjna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie podkarpackim w 2022 r.
04.04.2023 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie podkarpackim w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie podkarpackim w 2021 r.
23.12.2022 Archiwum Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie podkarpackim w 2021 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Wrzesień 2023 r.
29.09.2023 Archiwum Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Wrzesień 2023 r.
2 Informacja sygnalna Kultura w województwie podkarpackim w 2022 r.
31.08.2023 Archiwum Kultura w województwie podkarpackim w 2022 r.

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan, ruch naturalny i migracje ludności w województwie podkarpackim w 2022 r.
31.05.2023 Archiwum Stan, ruch naturalny i migracje ludności w województwie podkarpackim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie podkarpackim - wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
3 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba budynków i mieszkań w województwie podkarpackim - wyniki ostateczne NSP 2021
27.09.2022
4 Informacja sygnalna Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa podkarpackiego
24.09.2015

Obszary przygraniczne

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2 kwartale 2023 roku
25.09.2023 Archiwum Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2 kwartale 2023 roku
2 Informacja sygnalna Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej w 2021 r.
19.04.2022 Archiwum Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej w 2021 r.
3 Informacja sygnalna Ruch graniczny na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w I kwartale 2020 r.
28.04.2020
4 Informacja sygnalna Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej w 2015 r.
14.03.2016 Archiwum Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej w 2015 r.
5 Informacja sygnalna Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego. Budżety gmin w 2007 r.
16.05.2014 Archiwum Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego. Budżety gmin w 2007 r.
6 Informacja sygnalna Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w IV kwartale 2013 roku
09.04.2014 Archiwum Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w IV kwartale 2013 roku
7 Informacja sygnalna Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Turystyka w 2011 r.
28.09.2012 Archiwum Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Turystyka w 2011 r.
8 Notatka informacyjna Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Ruch naturalny i migracje ludności w 2009 r.
22.12.2010 Archiwum Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Ruch naturalny i migracje ludności w 2009 r.
9 Notatka informacyjna Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Powierzchnia i ludność w 2009 r.
29.04.2010
10 Notatka informacyjna Badania transgraniczne na wschodniej granicy Polski
23.10.2009
11 Notatka informacyjna Badanie zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarach przygranicznych w kontekście umowy o małym ruchu granicznym pomiędzy Polską a Ukrainą
23.06.2009
12 Notatka informacyjna Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego. Ochrona zdrowia w 2007 r.
19.11.2008
13 Notatka informacyjna Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego. Rynek pracy w 2007 r.
21.10.2008
14 Notatka informacyjna Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego. Ochrona środowiska w 2007 r.
21.05.2008
15 Notatka informacyjna Charakterystyka podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w podkarpackim i lubelskim rejestrze REGON na pograniczu polsko-ukraińskim – województwo podkarpackie i lubelskie
13.05.2008
16 Notatka informacyjna Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego
29.11.2007

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w 2022 r.
02.10.2023 Archiwum Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w 2022 r.

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podkarpackim. Stan na koniec 2022 r.
15.02.2023 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podkarpackim. Stan na koniec 2022 r.

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w 2 kwartale 2023 r.
28.09.2023 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w 2 kwartale 2023 r.
2 Informacja sygnalna Ludność na rynku pracy w województwie podkarpackim - wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
3 Informacja sygnalna Rynek pracy w województwie podkarpackim w 2021 r.
30.11.2022 Archiwum Rynek pracy w województwie podkarpackim w 2021 r.
4 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie podkarpackim w 2016 roku
30.08.2019 Archiwum Dojazdy do pracy w województwie podkarpackim w 2016 roku
5 Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie podkarpackim w październiku 2010 r.
22.12.2011 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie podkarpackim w październiku 2010 r.

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie podkarpackim w 2022 r.
12.07.2023 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie podkarpackim w 2022 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie podkarpackim część II
02.09.2022
2 Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2021 r.
29.07.2022
3 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie podkarpackim
29.04.2022
4 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki wstępne w województwie podkarpackim
01.10.2021
5 Informacja sygnalna Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim w 2016 r.
21.02.2018
6 Informacja sygnalna Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w województwie podkarpackim w 2012 r.
22.08.2012 Archiwum Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w województwie podkarpackim w 2012 r.

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w województwie podkarpackim w 1 półroczu 2023 r.
13.09.2023 Archiwum Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w województwie podkarpackim w 1 półroczu 2023 r.
2 Informacja sygnalna Kultura fizyczna w województwie podkarpackim w 2022 r.
31.08.2023
3 Informacja sygnalna Kultura fizyczna w Polsce w 2022 roku
17.07.2023 Archiwum Kultura fizyczna w Polsce w 2022 roku
4 Informacja sygnalna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 1 kwartale 2023 roku
28.06.2023 Archiwum Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 1 kwartale 2023 roku
5 Informacja sygnalna Turystyka w województwie podkarpackim w 2022 r.
31.05.2023 Archiwum Turystyka w województwie podkarpackim w 2022 r.
6 Informacja sygnalna Wykorzystanie małych turystycznych obiektów noclegowych w 2022 roku
23.05.2023 Archiwum Wykorzystanie małych turystycznych obiektów noclegowych w 2022 roku
7 Informacja sygnalna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2022 r.
06.04.2023 Archiwum Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2022 r.
8 Informacja sygnalna Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2021 r.
28.02.2023 Archiwum Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2021 r.
9 Informacja sygnalna Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2022 r.
16.11.2022 Archiwum Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2022 r.
10 Informacja sygnalna Turystyczna baza noclegowa i jej wykorzystanie w 1 półroczu 2022 r.
05.10.2022
11 Informacja sygnalna Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w marcu 2022 r. w obliczu napływu uchodźców z Ukrainy i zniesienia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19
14.06.2022
12 Informacja sygnalna Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2021 r.
16.05.2022
13 Informacja sygnalna Polscy zawodnicy na XIII Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich Pekin 2022
05.04.2022
14 Informacja sygnalna Polscy zawodnicy na XXIV Zimowych Igrzyskach olimpijskich Pekin 2022
14.03.2022
15 Informacja sygnalna Turystyka w województwie podkarpackim w II kwartale 2021 r.
18.10.2021 Archiwum Turystyka w województwie podkarpackim w II kwartale 2021 r.
16 Informacja sygnalna Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w czerwcu i lipcu 2021 r.
13.10.2021 Archiwum Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w czerwcu i lipcu 2021 r.
17 Informacja sygnalna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2021 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2021 r.
05.10.2021 Archiwum Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2021 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2021 r.
18 Informacja sygnalna Polscy zawodnicy na XVI Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich Tokio 2020
05.10.2021
19 Informacja sygnalna Polscy zawodnicy na Igrzyskach XXXII Olimpiady 16.09.2021 r. Tokio 2020
16.09.2021
20 Informacja sygnalna Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Rzeszowie w czerwcu i lipcu 2020 r.
28.09.2020 Archiwum Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Rzeszowie w czerwcu i lipcu 2020 r.
21 Informacja sygnalna Turystyka w Polsce w obliczu pandemii COVID-19
28.04.2020

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w województwie podkarpackim w 2022 r.
31.08.2023 Archiwum Ochrona zdrowia w województwie podkarpackim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Warunki mieszkaniowe w województwie podkarpackim - wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
Do góry