W czerwcu 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych, znajdujących się na terenie Rzeszowa, skorzystało 7,9 tys. turystów, którym udzielono 11,2 tys. noclegów. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. było to mniej odpowiednio o 69,4% i o 68,1%. W lipcu 2020 r. spadek liczby osób korzystających z noclegów  w Rzeszowie, w odniesieniu do lipca 2019 r. wyniósł 54,5%