W końcu 2007 roku w polskiej strefie przygranicznej liczba pracujących wyniosła 174 035 osób, co stanowiło 22,7% ogółu pracujących w województwach podkarpackim i lubelskim łącznie oraz 2,1% wszystkich pracujących w Polsce. Warto podkreślić, że udział pracujących w gminach przygranicznych województwa podkarpackiego.