W I kwartale 2020 r. na zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej na terenie Polski odnotowano 6,4 mln odpraw (o 13,3% mniej niż w I kwartale 2019 r.), z tego:

•  5,7 mln cudzoziemców - o 12,1% mniej niż w I kw. 2019 r.,

•  0,7 mln Polaków - o 22,8% mniej niż w I kw. 2019 r.