W strefie przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej po stronie polskiej znajduje się 214 gmin. Obejmują one obszar ponad 35 tys. km2 (ponad 11% powierzchni Polski), który zamieszkuje około 1,9 mln osób (5% ludności Polski). Spośród gmin omawianej strefy przygranicznej najwięcej znajduje się w województwie lubelskim – 73, następnie podlaskim – 52, podkarpackim – 43, warmińsko-mazurskim – 39, a także 5 gmin leży w województwie mazowieckim i 2 w pomorskim.