Według ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. zmniejszył się odsetek gospodarstw indywidualnych prowadzących sprzedaż produktów rolnych. W porównaniu z wynikami uzyskanymi w PSR 2010, zwiększył się odsetek gospodarstw rolnych stosujących nawożenie mineralne i wapnowanie, wzrosło również zużycie nawozów mineralnych i wapniowych.