W województwie podkarpackim w 2021 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 311,0 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 6,0% ogółu dojeżdżających w kraju. Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 0,55, co oznacza, że wyjeżdżających do pracy było więcej niż przyjeżdżających.