Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego, w 2020 r. zmniejszyła się liczba gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym niewielkim wzroście ich średniej powierzchni. W porównaniu z wynikami uzyskanymi w PSR 2010, zmniejszeniu uległa powierzchnia użytków rolnych. Znacznie zmniejszyło się pogłowie świń i bydła.