Podmioty mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego osiągnęły na koniec 2022 r. wyższy poziom aktywów oraz kapitału własnego w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. Ponadto wykazały wyższe wyniki finansowe niż rok wcześniej. Poprawiły się również wskaźniki płynności finansowej, natomiast pogorszyły wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto.