Przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego na koniec 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., osiągnęły wyższy poziom aktywów oraz kapitału własnego. Badane podmioty wykazały niższe wyniki finansowe niż uzyskane rok wcześniej. Pogorszyły się również wskaźniki ekonomiczno-finansowe.