Przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego osiągnęły na koniec 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., wyższy poziom aktywów oraz kapitału własnego. Ponadto wykazały wyższe wyniki finansowe niż rok wcześniej. Poprawiły się również wskaźniki ekonomiczno-finansowe.