Podmioty mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego osiągnęły na koniec 2021 r. wyższy poziom aktywów oraz kapitału własnego w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Ponadto wykazały wyższe wyniki finansowe niż rok wcześniej. Poprawiły się również wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto, natomiast pogorszyły wskaźniki płynności finansowej.