Podmioty mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego osiągnęły na koniec 2020 r. wyższy poziom aktywów oraz kapitału własnego w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Ponadto wykazały wyższe wyniki finansowe niż rok wcześniej. Poprawiły się również wskaźniki ekonomiczno-finansowe.