W okresie I-VI 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 5,3 mln turystów, którym udzielono 14,9 mln noclegów. W odniesieniu do analogicznego okresu 2020 r. było to mniej odpowiednio o 27,8% i o 23,4%.  W porównaniu z I półroczem 2020 r. obniżył się również stopień wykorzystania miejsc noclegowych z 23,8% do 19,9%.