W I półroczu 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 7,3 mln turystów, którym udzielono 19,4 mln noclegów. W odniesieniu do analogicznego okresu 2019 r. było to mniej odpowiednio o 54,3% i o 51,5%.  W porównaniu z I półroczem 2019 r. obniżył się również stopień wykorzystania miejsc noclegowych z 37,6% do 23,8%.