Dane o wielkości produkcji roślinnej w województwie podkarpackim w 2012 r. opracowano na podstawie wstępnego szacunku głównych ziemio-płodów rolnych i ogrodniczych dokonanego przez gminnych rzeczoznawców rolnych i ogrodniczych oraz danych ze sprawozdawczości gospodarstw państwowych, spółdzielczych i pozostałych.