W II kwartale 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych na terenie województwa podkarpackiego skorzystało 145,8 tys. turystów, którym udzielono 465,4 tys. noclegów.
W porównaniu z II kwartałem 2020 roku liczba turystów wzrosła o 71,9%, a noclegów o 122,5%.