W końcu 2015 r. w gminach należących do strefy przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w rejestrze REGON wpisanych było 332,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 7,9% ogółu podmiotów w kraju. W porównaniu z 2014 r. w analizowanej strefie liczba podmiotów zwiększyła się o 1,6% (analogicznie jak w kraju).