W końcu 2007 roku w polskiej strefie przygranicznej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej funkcjonowały 464 zakłady, co stanowiło prawie 27% wszystkich działających na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego zakładów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Z analizy rozmieszczenia wynika, że średnio w każdej gminie strefy przygranicznej usługi medyczne świadczyły 3 zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.