Procesy integracyjne w Europie powodują, że statystyka obszarów transgranicznych nabiera szczególnego znaczenia. Służy ona między innymi wspieraniu rozwoju regionalnego oraz współpracy transgranicznej. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na informacje o obszarach transgranicznych, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w maju 2008 roku powołał w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej. Zasadniczym elementem prac badawczych dotyczących obszarów transgranicznych jest stworzenie spójnej infrastruktury informacyjnej dla tych obszarów.