Według stanu w dniu 31 VII 2011 r. w gminach należących do strefy przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski czynnych było 1,0 tys. turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, co stanowiło 14,2% obiektów działających w kraju.