W 2022 r. w województwie podkarpackim działały 1293 kluby sportowe, w których ćwiczyło 75 tys. osób. W stosunku do 2020 r. liczba klubów sportowych wzrosła o 4,6%. W porównaniu z 2018 r. liczba stadionów i boisk do gier wielkich zwiększyła się o 3,5%, a krytych pływalni o 23,1%.