W strefie przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej po stronie polskiej w 2009 r. urodziło się 19,7 tys. dzieci, a liczba zgonów wyniosła 19,8 tys. Współczynnik urodzeń żywych wyniósł 10,4‰, a współczynnik umieralności – 10,5‰. Współczynniki te były mniej korzystne niż w kraju, gdzie wynosiły odpowiednio 11,0‰ i 10,1‰.