W marcu 2022 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce skorzystało 2,4 mln osób, w tym 1,8 mln turystów krajowych i 456,1 tys. osób z zagranicy. Dodatkowo w tym okresie w obiektach noclegowych znalazło schronienie 163,8 tys. uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

W marcu 2022 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. nastąpił wzrost wykorzystania turystycznej bazy noclegowej w Polsce. Wpływ na wzrost liczby turystów i ich noclegów miał w dużej mierze brak obostrzeń w funkcjonowaniu bazy noclegowej, które obowiązywały w pierwszych trzech miesiącach ub.r. z powodu pandemii COVID-19. Dodatkowo zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę spowodowała masowy napływ ukraińskich uchodźców do Polski. Osoby te po przekroczeniu granicy znajdowały zakwaterowanie, m.in. w mieszkaniach i domach osób prywatnych, specjalnie przystosowanych do tego celu halach, salach gimnastycznych, internatach, a także w turystycznych obiektach noclegowych. Z zakwaterowania w obiektach noclegowych korzystali zarówno uchodźcy szukający schronienia na terenie naszego kraju, jak również traktujący Polskę jako kraj tranzytowy.