Według uogólnionych wyników reprezentacyjnego badania struktury gospodarstw rolnych przeprowadzonego w 2016 r. przeciętna powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego w porównaniu z wynikami badania z 2013 r. zwiększyła się o 0,03 ha.