Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 liczba mieszkań i budynków wyposażonych w poszczególne instalacje i urządzenia techniczne zwiększyła się w porównaniu z wynikami uzyskanymi w NSP 2011. Poprawa stopnia wyposażenia była efektem inwestycji gmin w rozwój infrastruktury technicznej sieci, prze-prowadzonych remontów mających na celu podniesienie standardu zamieszkania najstarszych zasobów, jak również znacznej liczby dobrze wyposażonych budynków i mieszkań od-dawanych do użytku.