W 2013 r. zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski, według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, przekroczyło prawie 31,8 mln osób, z tego ponad 6,2 mln Polaków (o 12,2% więcej niż przed rokiem) i ponad 25,5 mln cudzoziemców (o 14,2% więcej niż w roku poprzednim). W IV kwartale 2013 r. odnotowano 8,3 mln przekroczeń granicy (o 5,2% mniej niż w kwartale poprzednim i o 12,6% więcej niż w analogicznym okresie 2012 r.).