Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pogranicze

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyka publiczna na zewnętrznej granicy UE na terenie Polski

W związku z tym, że w dniu 28 marca 2008 r. Premierzy Polski i Ukrainy podpisali w Kijowie umowę o zasadach małego ruchu granicznego, która została parafowana w dniu 4 marca 2008 r. przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, Statystyka Publiczna opracowała charakterystykę obszarów przygranicznych.

Od roku 2010 monitorowaniem zjawisk społeczno-gospodarczych (np. sytuacja demograficzna, podmioty gospodarki narodowej) prowadzonym przez statystykę publiczną dla obszarów przygranicznych objęto całą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski.

W dniu 12 lutego 2010 r. podpisana została Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego. W dniu 22 czerwca 2010 r. podpisana została ustawa o ratyfikacji Umowy. Umowa wymaga ratyfikacji przez stronę białoruską.

W dniu 27 lipca 2012 r. weszła w życie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie 14 grudnia 2011 r. Od 4 lipca 2016 r. pozostaje ona zawieszona.

Strefa przygraniczna przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski zdelimitowana została na podstawie powyższych umów.

Począwszy od danych za 2016 r. monitoringiem zjawisk społeczno-gospodarczych (np. podmioty gospodarki narodowej) objęte zostały obszary przygraniczne, zarówno przy granicy zewnętrznej, jak i wewnętrznej Unii Europejskiej na terenie Polski.

Na potrzeby charakterystyki obszarów przygranicznych na terenie Polski zdelimitowany został obszar przygraniczny (strefa przygraniczna). Obejmuje on miasta na prawach powiatu i powiaty, których siedziba władz zlokalizowana jest w odległości do 50 km od granicy Polski z krajami sąsiadującymi lub od linii brzegowej Morza Bałtyckiego.

Raporty z badań

W III kwartale 2008 r. wznowiono badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym, początkowo na granicy polsko-ukraińskiej, a od 2010 r. na całej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Urząd Statystyczny w Rzeszowie opracował metodologię i organizację badania, które jest przeprowadzane w cyklach kwartalnych. Jest to częściowa kontynuacja badania obrotów towarowych w ruchu granicznym prowadzonego przez GUS w latach 1994-2002. Badanie dostarcza informacji na temat wysokości i struktury wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Dotyczy obrotu nierejestrowanego na zgłoszeniach celnych. Od roku 2014 „Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski” (oraz badania „Turystyka zagraniczna” i „Aktywność turystyczna Polaków”) zostają zastąpione przez zintegrowane badania w zakresie podróży: „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej” oraz „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”.

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą (kwartalnie)

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą  (rocznie)

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski

Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski

Badanie obszarów transgranicznych. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym. Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez Komisję Metodologiczną GUS

 

Informatory  o badaniach

Monitoring zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarach przygranicznych. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej na terenie Polski

Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych

 

Dane wynikowe z zakresu podróży krajowych i zagranicznych są dostępne m.in. w publikacji branżowej GUS:

Turystyka

 

Infografika

Turystyka na obszarach transgranicznych w 2019 roku

Podróże mieszkańców Polski 2020

Ludność na obszarach transgranicznych 2018

Podróże cudzoziemców 2020

Udział osób ubezpieczonych w ZUS w liczbie osób w wieku produkcyjnym na obszarach przygranicznych na terenie Polski

 

Opracowania sygnalne

Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej

Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej

Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Turystyka

Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Ruch naturalny i migracje ludności

Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Powierzchnia i ludność

Badania transgraniczne na wschodniej granicy

Badanie zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarach przygranicznych w kontekście umowy o małym ruchu granicznym pomiędzy Polską a Ukrainą

Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego

Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego. Budżety gmin

Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego. Ochrona środowiska

Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego. Ochrona zdrowia

Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego. Rynek pracy

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych przy zewnętrznej granicy UE na terenie Polski - I kwartał 2010 r. 

 

Analizy i opracowania zbiorcze

Potencjał społeczno-gospodarczy Euroregionu Karpackiego

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej pogranicza polsko-ukraińskiego

Obszary transgraniczne Polski, Słowacji i Ukrainy - czynniki progresji i peryferyzacji

Pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie

Pogranicze polsko-ukraińskie; województwo podkarpackie i lubelskie

Pogranicze polsko-ukraińskie w liczbachInformacje i opracowania statystyczne

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych na terenie Polski

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski

Ruch naturalny i migracje ludności na obszarach przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski

Powierzchnia i ludność na obszarach przygranicznych przy zewnętrznej granicy UE na terenie Polski


Do góry