30 kwietnia 2014 r. o godz. 1100  w siedzibie  Urzędu Statystycznego w Warszawie  przy ul. 1 Sierpnia 21 (sala 204, II piętro) na spotkaniu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego odbyło się seminarium naukowe "Metodologia badań transgranicznych", na które zapraszał mgr Władysław Wiesław Łagodziński - Wiceprezes Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego.

TEMATYKA SEMINARIUM NAUKOWEGO

  1. Wprowadzenie do problematyki badań – praktyczne i teoretyczne aspekty przygotowania i realizacji ankietowych badań obszarów transgranicznych.
  2. Powstanie i rozwój Ośrodka Badań w Rzeszowie.
  3. Charakterystyka cyklu badawczego – przygotowania badań, realizacja w terenie, gromadzenie materiałów i tworzenie zbiorów, opracowanie wyników.
  4. Badania równoległe.
  5. Podsumowanie – znaczenie i perspektywy badań transgranicznych.