Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Porozumienia o współpracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy pomiędzy GUS, US w Lublinie oraz US w Rzeszowie a UMCS w Lublinie

W dniu 16 marca  2023 r. w Lublinie zawarte zostało porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Statystycznym w Lublinie oraz Urzędem Statystycznym w Rzeszowie a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Celem porozumienia jest wieloletnia i wieloaspektowa współpraca między Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Statystycznym w Lublinie, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie wymiany informacji, podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych i opracowań analityczno-statystycznych oraz przedsięwzięć o charakterze konferencyjnym.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Statystycznym w Rzeszowie a Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza Wydział

W dniu 10 listopada 2022 r. w Rzeszowie zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Statystycznym w Rzeszowie a Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

Intencją porozumienia jest wielokierunkowa współpraca pomiędzy Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Wydziałem Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej w zakresie wymiany informacji oraz podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych i opracowań analityczno-statystycznych.

Porozumienie z Zarządem Województwa Podkarpackiego

Porozumienie o współpracy zawarto 9 kwietnia 2018 r. w Rzeszowie.

Deklaracja w sprawie przyjęcia studentów na praktyki pomiędzy Urzędem Statystycznym w Rzeszowie a Wydziałem Matematyki i Fizyki

W dniu 22 maja 2017 r. podpisano deklarację gotowości współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunku Inżynieria i Analiza Danych.

List intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Urzędem Statystycznym w Rzeszowie a Ukraińską Akademią Statystyki, Rachunkowości i

W dniu 4 grudnia 2015 r. w Rzeszowie podpisano list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Urzędem Statystycznym w Rzeszowie a Ukraińską Akademią Statystyki, Rachunkowości i Audytu.

Strony listu deklarują wolę nawiązania współpracy w zakresie wymiany informacji, prac analityczno-statystycznych oraz projektów naukowo-badawczych.

Porozumienie pomiędzy Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego a Urzędem Statystycznym w Rzeszowie

W dniu 2 maja 2014 r. w Rzeszowie zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym a Urzędem Statystycznym w Rzeszowie.

Celem porozumienia jest współpraca w zakresie realizowanego przez Wydział procesu dydaktycznego na kierunku Informatyka i Ekonometria.

Porozumienie partnerskie pomiędzy Urzędem Statystycznym w Rzeszowie a ALMAMER Szkołą Wyższą

W dniu 8 stycznia 2014 roku zawarte zostało porozumienie  partnerskie pomiędzy Urzędem Statystycznym w Rzeszowie a ALMAMER Szkołą Wyższą.

Pliki do pobrania

Porozumienie o współpracy pomiędzy GUS, US w Rzeszowie i Uniwersytetem Rzeszowskim

W dniu 27 czerwca 2013 r. w Łańcucie zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie i Uniwersytetem Rzeszowskim.

Pliki do pobrania

Umowa partnerska w sprawie powołania Naukowo-Informacyjno-Statystycznego Klastra Transgranicznego „INFOSTAT UKRAINA-POLSKA”

W dniu 20 marca 2013 r. we Lwowie została zawarta umowa pomiędzy Instytutem Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Głównym Urzędem Statystyczny w obwodzie lwowskim, Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki Wydział Ekonomii, Organizacją Społeczną Lwowski Regionalny Związek  Ekonomistów a Urzędem Statystycznym w Rzeszowie, Uniwersytetem Rzeszowskim Wydział Ekonomii, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Strony Umowy powołują Naukowo-Informacyjno-Statystyczny Klaster Transgraniczny „INFOSTAT UKRAINA-POLSKA” w celu zjednoczenia wspólnych wysiłków na rzecz informacyjnego wsparcia rozwoju obszarów transgranicznych oraz wykorzystania potencjału współpracy transgranicznej.

List intencyjny pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Politechniką Rzeszowską oraz Urzędem Statystycznym w Rzeszowie

W dniu 27 maja 2009 r. w Rzeszowie podpisano list intencyjny pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Politechniką Rzeszowską oraz Urzędem Statystycznym w Rzeszowie.

Celem listu intencyjnego jest współdziałanie sygnatariuszy listu w zakresie wymiany informacji, prac analityczno-statystycznych i opracowań naukowych oraz projektów badawczych.

Do góry