Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Województwo

Województwo podkarpackie - luty 2019

  • ludność (stan w dniu 30 czerwca 2018 r.) - 2 128 747
  • stopa bezrobocia - 9,0% 
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4083,49 zł 
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) - 248,8
więcej

Rzeszów

Rzeszów - październik 2018

  • ludność (stan w dniu 30 czerwca 2018 r.) – 190 849
  • stopa bezrobocia – 5,1 %
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 4936,60 zł
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) – 42,3
więcej

Pogranicze

Statystyka publiczna na zewnętrznej granicy UE na terenie Polski

W związku z tym, że w dniu 28 marca 2008 r. Premierzy Polski Donald Tusk i Ukrainy Julia Tymoszenko podpisali w Kijowie umowę o zasadach małego ruchu granicznego, która została parafowana w dniu 4 marca 2008 r. przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, Statystyka Publiczna opracowała charakterystykę obszarów przygranicznych. Delimitacja poszczególnych jednostek administracyjnych została wyznaczona przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie na podstawie definicji "strefy przygranicznej" zawartej w Rozporządzeniu (WE) nr 1931/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r., przy założeniu, że najmniejszą jednostką administracyjną jest gmina. Umowa o zasadach małego ruchu granicznego weszła w życie 1 lipca 2009 r.

więcej

Kalendarium roczne

Kalendarium