Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

REGON

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych. Został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 443, z późn. zm.).

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
  • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Każdemu podmiotowi nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy o statystyce publicznej podmiot jest zobowiązany do zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie z rejestru REGON.

Wnioski o wpis, zmianę bądź likwidację podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON przyjmowane są w siedzibie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, parter, pokój nr 1. Zachęcamy do przesyłania wypełnionych formularzy RG  wraz z towarzyszącą dokumentacją:

Formularze  http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/

Więcej informacji http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/skladanie-wnioskow/

Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON podmiotom wydawane są przez Urząd Statystyczny na ich wyraźne żądanie.

Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie internetowej GUS https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

Udostępnienie danych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON (art. 43, ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 443, z późn. zm.).

Istnieje możliwość wygenerowania zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON ze strony GUS.

Więcej informacji http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/wydawanie-zaswiadczen-o-numerze-identyfikacyjnym-regon/

Udostępnianie danych z rejestru REGON na zamówienie osób trzecich odbywa się w siedzibie Urzędu w Rzeszowie, telefon 17 8535210, wew. 101, 151.

Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny, dane o podmiotach gospodarki narodowej udostępniane są bezpłatnie i płatnie w zależności od zakresu danych.

Więcej informacji http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/zasady-udostepniania-danych-z-rejestru/

Ponadto sprawy związane z krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, w tym udzielanie informacji podmiotom  na temat sposobu rejestracji w rejestrze REGON oraz metodologii prowadzenia rejestru,  a także obsługa informatyczna rejestru są prowadzone w siedzibie Urzędu w Rzeszowie oraz w Oddziałach: w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

REGON

 Urząd/Oddział

 Adres

 Telefon

 Urząd Statystyczny w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10,

35-959 Rzeszów

17 8535210,

17 8535219,

wew. 101, 151

 Urząd Statystyczny w Rzeszowie
 Oddział w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1,

38-400 Krosno

13 4363992

 Urząd Statystyczny w Rzeszowie
 Oddział w Przemyślu

ul. Katedralna 5,

37-700 Przemyśl

16 6786994

 Urząd Statystyczny w Rzeszowie
 Oddział w Tarnobrzegu

ul. Stanisława Wyspiańskiego 12,

39-400 Tarnobrzeg

15 8229929


 
Do góry