Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

REGON

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych. Został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1068, z późn. zm.).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w rejestrze REGON

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
  • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Każdemu podmiotowi nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy o statystyce publicznej podmiot jest zobowiązany do zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie z rejestru REGON.

Wnioski o wpis, zmianę bądź likwidację podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON przyjmowane są w siedzibie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w  pokoju 101, I piętro, telefon 17 8535210, 17 8535219 wew. 151,  101.

Formularze (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/)

eREGON (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/system-e-regon/)

Więcej informacji (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/skladanie-wnioskow/)

Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON podmiotom na ich wyraźne żądanie wydawane są w siedzibie Urzędu w Rzeszowie pok. 101, I piętro, telefon 17 8535210, 17 8535219 wew. 151,  101.

Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie internetowej GUS (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://www.stat.gov.pl/regon/).

Więcej informacji (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/wydawanie-zaswiadczen-o-numerze-identyfikacyjnym-regon/)

Udostępnianie danych z rejestru REGON na zamówienie osób trzecich odbywa się w siedzibie Urzędu w Rzeszowie pok. 101, I piętro, telefon 17 8535210, 17 8535219 wew. 151, 101 lub pocztą elektroniczną

Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny, dane o podmiotach gospodarki narodowej udostępniane są bezpłatnie i płatnie w zależności od zakresu danych.

Więcej informacji (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/zasady-udostepniania-danych-z-rejestru/)

Ponadto sprawy związane z krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, w tym udzielanie informacji podmiotom  na temat sposobu rejestracji w rejestrze REGON oraz metodologii prowadzenia rejestru,  a także obsługa informatyczna rejestru są prowadzone w siedzibie Urzędu w Rzeszowie oraz w Oddziałach: w Krośnie, w Przemyślu i w Tarnobrzegu.

REGON

 Urząd/Oddział

 Adres

 Telefon

 Urząd Statystyczny w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10,

35-959 Rzeszów

I piętro, pokój 101

17 853 52 10,

17 853 52 19,

wew. 151, 101

 Urząd Statystyczny w Rzeszowie
 Oddział w Krośnie

ul. Bieszczadzka 5,

38-400 Krosno

13 436 29 32,

wew. 1302, 1303, 1403

 Urząd Statystyczny w Rzeszowie
 Oddział w Przemyślu

ul. Katedralna 5,

37-700 Przemyśl

16 678 69 94,

 Urząd Statystyczny w Rzeszowie
 Oddział w Tarnobrzegu

ul. Stanisława Wyspiańskiego 12,

39-400 Tarnobrzeg

15 822 99 29,


 
Do góry