W piątym miesiącu 2020 roku w porównaniu z poprzednim miesiącem, w części sekcji podkarpackiej gospodarki wystąpił progres. Zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu. Zwiększyła się także liczba mieszkań przekazanych do użytkowania. Liczba zatrudnionych pozostała na zbliżonym poziomie. Wzrosła sprzedaż hurtowa.