Systematycznie zmniejsza się liczba ludności w województwie podkarpackim. Niższa liczba urodzeń oraz wzrost liczby zgonów, spowodowały ujemny przyrost naturalny.