Zmniejsza się liczba kobiet w wieku rozrodczym na Podkarpaciu. Mimo to, liczba urodzeń pozostaje w ostatnich latach na podobnym poziomie.