Od stycznia do października 2017 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku znacznie wzrosła liczba turystów odwiedzających Podkarpacie.