Na Podkarpaciu wzrosła liczba niektórych gatunków zwierzyny łownej*. Dla przykładu populacja łosi w latach 2011-2021 zwiększyła się kilkakrotnie. Więcej jest również m.in.: jeleni, danieli, saren, bażantów, zajęcy. Ubyło z kolei kuropatw, lisów i dzików.