W Polsce w 2022 r. zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych zmalało o 5,0%, a liczba odbiorców wzrosła o 1,8%.