Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Szkoły

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zajęcia popularyzujące statystykę w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

W dniu 6 kwietnia 2017 r. zostały przeprowadzone zajęcia popularyzujące statystykę w filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. W zajęciach wzięli udział uczniowie II klasy Szkoły Podstawowej nr 25. Uczestnicy, dla których były to pierwsze zajęcia, dowiedzieli się: co to jest  statystyka, jakie informacje zbierają statystycy, gdzie można znaleźć dane statystyczne i do czego je wykorzystać. Z okazji zbliżającego się „Dnia Ziemi” została wyświetlona prezentacja multimedialna pt: „Statystyka leśnictwa i ochrony przyrody”, w której przedstawiono najaktualniejsze dane dla województwa podkarpackiego i Polski.

Szkoła Podstawowa w Tyczynie

W dniu 8 lutego 2016 r. pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili zajęcia tematyczne „Akademia Statystyka” w trzech klasach I w Szkole Podstawowej w Tyczynie. Uczniowie dzięki zajęciom mieli możliwość zapoznać się z pracą statystyka. Samodzielnie i z wielkim zaangażowaniem dzieci tworzyły statystykę swojej klasy. 

Szkoła Podstawowa w Babicy

W dniu 2 lutego 2016 r. uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Babicy uczestniczyli w zajęciach „Statystyka wokół nas” prowadzonych przez pracowników Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych. Uczniowie dzięki zajęciom mieli możliwość zapoznania się z pracą statystyka. Samodzielnie odczytywali dane z wykresów oraz wyciągali statystyczne wnioski.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rzeszowie - klasa IV

W dniu 16 listopada 2015 r. pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych po raz drugi  odwiedzili Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Tym razem zajęcia zostały przeprowadzone dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie.

Spotkanie to zostało zorganizowane w  ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Podczas spotkania pracownik POBR przeprowadził zajęcia  pt. „Co to jest ekologia”.  W przygotowanej prezentacji poruszono problemy dotyczące ekologii zarówno tej globalnej jak i lokalnej dotyczącej naszego województwa. Uczniowie zapoznali się z  danymi statystycznymi dotyczącymi między innymi   lesistości, liczby zwierząt chronionych i zagrożeń ekologicznych. Dla uczestników przygotowane zostały ćwiczenia oraz zajęcia  plastyczne. Dzieci wykazały się wielkim zaangażowaniem i kreatywnością.  Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjne Urzędu a opiekun publikacje.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rzeszowie

STATYSTYKA MNIE DOTYKA nad tym czy tak faktycznie jest zastanawiali się uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie na zajęciach zorganizowanych 9 listopada 2015 r. przez pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Na lekcji uczniowie zapoznali się z podstawowymi zadaniami i misją, jaką ma statystyka publiczna. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji na temat tego, jakie dane gromadzi statystyka publiczna, komu i do czego są one potrzebne. Sami mieli okazję wcielić się w role ankieterów i respondentów, a następnie przeanalizować zdobyte informacje. Na koniec zajęć postawiliśmy jednoznaczny wniosek, że „Statystyka nas dotyka”.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjne Urzędu.

Technikum Ekonomiczne Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

W dniu 8 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów II klasy Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Głównym celem zajęć było zapoznanie uczniów z zasadami interpretacji danych statystycznych, oraz sposobami wyszukiwania danych i opracowań statystycznych na stronach GUS i US w Rzeszowie.

Po zakończeniu zajęć opiekun grupy Pani Zofia Łazar otrzymała komplet publikacji statystycznych Urzędu.

Szkoła Podstawowa w Wysokiej Głogowskiej

W dniu 16 września 2015 roku pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili zajęcia w klasie szóstej Szkoły Podstawowej w Wysokiej Głogowskiej.

Gimnazjum w Wysokiej Głogowskiej

W dniu 16 września 2015 roku pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili zajęcia w klasach I-III Gimnazjum w Wysokiej Głogowskiej.

Gimnazjum w Łące

W dniu 23 czerwca 2015 roku pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili zajęcia w klasie trzeciej Gimnazjum w Łące z obsługi Banku Danych Lokalnych.

Szkoła Podstawowa w Łące

W dniu 23 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Łące odbyły się dla klasy V oraz VI zajęcia edukacyjne pod hasłem „Statystyka wokół nas” prowadzone przez pracowników Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

   W dniu 18 czerwca 2015 roku pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili zajęcia w klasach II, III oraz V Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. W zajęciach wzięło udział ponad 60 uczniów.

Gimnazjum w Wysokiej Głogowskiej

      W dniu 17 czerwca 2015 roku pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili zajęcia w klasach trzecich Gimnazjum w Wysokiej Głogowskiej z obsługi Banku Danych Lokalnych. W zajęciach wzięło udział ponad 30 uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w samodzielnym wyszukiwaniu danych statystycznych dla regionu w którym mieszkają. Zdobyta podczas zajęć wiedza będzie przydatna w kolejnych etapach edukacji.

Szkoła Podstawowa w Mogielnicy

    W dniu 11 czerwca 2015 roku pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili zajęcia w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej w Mogielnicy. W zajęciach wzięło udział łącznie 40 uczniów.

Pracownicy specjalnie na tę wizytę przygotowali prezentację multimedialną, dzięki której omówiono czym zajmuje się statystyka i kiedy się z nią spotykamy w życiu codziennym.

Uczniowie zapoznali się także z Bankiem Danych Lokalnych, próbując swoich sił w samodzielnym wyszukiwaniu danych. Największym zainteresowaniem cieszyło się porównywanie przeciętnego wynagrodzenia brutto wśród wszystkich województw naszego kraju.

Szkoła Podstawowa w Łące

W dniu 26 maja 2015 roku pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili zajęcia wśród uczniów I klas w Szkole Podstawowej w Łące.

Głównym celem spotkania było zapoznanie uczniów z:

- z działalnością Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,

- metodami zbierania oraz publikowania danych statystycznych,

- pracą ankieterów oraz rachmistrzów spisowych,

- podstawowymi danymi statystycznymi naszego regionu.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, bez problemu rozwiązując przygotowane przez pracowników Urzędu ćwiczenia.

Uczniowie Liceum Ekonomicznego w Leżajsku

W dniu 15 stycznia 2015 roku Urząd Statystyczny w Rzeszowie odwiedzili uczniowie klasy I Liceum Ekonomicznego w Leżajsku.

Głównym celem spotkania było zapoznanie uczniów z:

- działalnością Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,
- pracą ankieterów,
- tajemnicą statystyczną,
- dostępnymi źródłami informacji statystycznej, m.in. publikacjami branżowymi oraz Bankiem Danych Lokalnych.

Po zakończeniu zajęć opiekun grupy otrzymał komplet publikacji statystycznych Urzędu.

Zajęcia w filii nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

      W dniu 8 grudnia 2014 r. pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych odwiedzili filię nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Zajęcia zostały przeprowadzone dla uczniów klasy I Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie.

Podczas spotkania dzieci miały możliwość pobawić się w małych ankieterów. Przeprowadzony wywiad dostarczył nam informacji o tym, ile dzieci było w klasie czy więcej chłopców czy dziewczynek, kto na jakim instrumencie uczy się grać.  Zgromadzone w ten sposób dane zostały zapisane w tabeli oraz przedstawione na wykresie.

W wyniku przeprowadzonych w ten sposób zajęć dzieci dowiedziały się, że Urząd Statystyczny udostępnia wszystkim dane zbiorcze, a jego pracowników obowiązuje tajemnica statystyczna.

Gościliśmy młodzież z Leżajska

Uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku gościli 29 października 2014 roku w naszym Urzędzie. Na początku wizyty obejrzeli film opisujący historię powstania Głównego Urzędu Statystycznego oraz czym obecnie zajmuje się polska statystyka.

Zapoznali się również z publikacjami zarówno GUS, jak również tymi opracowywanymi przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Mogli także dowiedzieć się na czym polegają badania ankietowe i w jaki sposób są przeprowadzane.

Wizyta uczniów ze Strzyżowa

W związku z obchodami 95-lecia Głównego Urzędu Statystycznego oraz Międzynarodowego Roku Statystyki Urząd Statystyczny w Rzeszowie rozesłał drogą internetową zaproszenia do szkół ponadpodstawowych w województwie podkarpackim, informujące o możliwości odwiedzenia Urzędu i zapoznania się z jego działalnością. 4 czerwca br., w US w Rzeszowie gościli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Urzędu, wydawanymi tutaj publikacjami oraz specyficzną pracą statystyków. Największe zainteresowanie wzbudziła strona internetowa, a szczególnie Bank Danych Lokalnych (BDL). Dzięki medialnej prezentacji mogli dowiedzieć się jak korzystać z BDL-u oraz jakie dane zawiera, dotyczące chociażby ich miasta i powiatu. Odwiedzili również Informatorium Urzędu, a na zakończenie wizyty otrzymali zestaw publikacji Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Uczniowie z Janowa Lubelskiego

Co to jest badanie Budżetów Gospodarstw Domowych? Jak wygląda praca ankietera w terenie? W jaki sposób zachęcić rodzinę do wzięcia udziału w badaniu? Do czego służy Regon? Tego wszystkiego mogli się dowiedzieć uczniowie Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim, którzy 20 listopada odwiedzili Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Pracownicy Urzędu zapoznali ich również z funkcjonowaniem Banku Danych Lokalnych, umieszczonym na stronie internetowej GUS i US. Uczniowie odwiedzili także Informatorium, które udziela odpowiedzi nt. różnych danych, o które pytają osoby spoza Urzędu.

Uczniowie z Sokołowa Małopolskiego

Uczniów Technikum Handlowego i Informatycznego Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, którzy 29 października 2013 roku odwiedzili Urząd Statystyczny w Rzeszowie szczególnie zainteresował Bank Danych Lokalnych. Oprócz prezentacji jego możliwości i praktycznego zastosowania dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy o prowadzonych badaniach, ich kosztach,  o pracy ankietera oraz dlaczego dokładne i rzetelne wypełnienie książeczki przez gospodarstwo przy badaniu Budżetów Gospodarstw Domowych jest tak ważne. Zapoznali się również z pracą serwerowni, jaką funkcję ona pełni, a na zakończenie wizyty odwiedzili Informatorium Urzędu.

Spotkanie z praktykantami

W dniu 5 lipca br. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy odbywają praktykę w US Rzeszów w ramach porozumienia zawartego między US Rzeszów, a Fundacją na rzecz pomocy społecznej „PROMYK”. Na zajęciach młodzież została zapoznana m.in. z: podstawami prawnymi i zadaniami statystyki, strukturą organizacyjną Urzędu, portalem informacyjnym GUS oraz US Rzeszów, bazami danych ze szczególnym uwzględnieniem Banku Danych Lokalnych.

Do góry