Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Uczelnie wyższe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego w naszym Urzędzie

7 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie odbyły się zajęcia dla studentów III roku kierunku Matematyka Uniwersytetu Rzeszowskiego. O swojej pracy opowiedzieli pracownicy Wydziału Badań Ankietowych oraz Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych. Omówiono m.in.: specyfikę pracy ankietera, najważniejsze informacje na temat statystyki publicznej, historię GUS i US w Rzeszowie, oraz zaprezentowano funkcjonalność Banku Danych Lokalnych.

Zajęcia dla studentów „Bank Danych Lokalnych - jego funkcjonalność oraz możliwości wykorzystania”

    13 i 17 kwietnia 2015 r. pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przeprowadzili warsztaty pt. „Bank Danych Lokalnych - jego funkcjonalność oraz możliwości wykorzystania”. W warsztatach wzięli udział studenci Politechniki Rzeszowskiej. Celem spotkania było zaznajomienie uczestników z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej, a w szczególności przekazanie szczegółowych instrukcji dotyczących korzystania z Banku Danych Lokalnych. Podczas wykonywania ćwiczeń studenci samodzielnie - różnymi metodami - wyszukiwali danych i robili zestawienia tabelaryczne.

Zajęcia dla studentów „System STRATEG - zasoby informacyjne, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania”

     Pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 27 marca 2015 r. przeprowadzili warsztaty pt. „System STRATEG - zasoby informacyjne, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania”. W warsztatach wzięli udział studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Głównym celem spotkania było zaznajomienie uczestników z programem „STRATEG” i jego zasobami. Podczas rozwiązywania zadań przekonali się, że STRATEG to nie tylko baza wskaźników, ale również funkcjonalne narzędzie ułatwiające analizę zjawisk w formie wykresów i map.

Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego w naszym Urzędzie

      Urząd Statystyczny w Rzeszowie w dniach 16 oraz 23 stycznia odwiedzili studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jako pierwsi gościli w Urzędzie studenci I roku kierunku Zdrowie Publiczne, następnie studenci I roku kierunku Socjologia.

Zajęcia poświęcone były głównie omówieniu procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim. Studenci dzięki przeprowadzonym zajęciom dowiedzieli się także o kluczowej roli Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w funkcjonowaniu państwa. 

Natomiast pracownicy Wydziału Badań Ankietowych US w Rzeszowie opowiedzieli o pracy ankietera. Korzystając z okazji zwrócili uwagę na ważną rolę jaką w badaniu pełni respondent oraz jaki ma wpływ na jakość uzyskanych danych statystycznych.

Zaprezentowano również dostępne źródła informacji statystycznej, w tym publikacje branżowe oraz Bank Danych Lokalnych.

Każda z osób biorących udział w spotkaniu otrzymała drobne upominki z logo GUS, natomiast opiekun grupy otrzymał komplet publikacji statystycznych Urzędu.

Studenci w naszym Urzędzie

W ramach edukacji statystycznej coraz liczniej Urząd Statystyczny w Rzeszowie odwiedzają studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jako pierwsi 25 listopada 2013 r. gościli w Urzędzie studenci I roku kierunku Zdrowie Publiczne. Następnie 10 grudnia odbyło się spotkanie ze studentami III roku kierunku Praca Socjalna, a 11 grudnia wizytę złożyli nam studenci I roku Socjologii.

Zajęcia poświęcone były głównie omówieniu procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim. Pracownicy Urzędu Statystycznego wzbogacili wykład o prezentację multimedialną, dzięki której mogli oni poznać portret przeciętnego mieszkańca województwa podkarpackiego na tle Polski oraz innych województw. Natomiast pracownicy Wydziału Badań Ankietowych US w Rzeszowie zapoznali studentów ze specyfiką pracy ankietera, ważności badań, które są prowadzone właśnie w oparciu o ankiety oraz zaprezentowali już same narzędzia pracy czyli m.in. formularze ankiet i książeczki gospodarstw domowych.

Studenci dowiedzieli się również w jaki sposób prowadzone są spisy powszechne i jaka jest różnica między tymi, prowadzonymi na początku XXI wieku, a obecnymi jeżeli chodzi o system zbierania danych. Z kolei pracownicy Wydziału Rejestrów omówili procedury związane z założeniem własnej firmy, m.in. nadawanie numeru Regon czy wyrejestrowywanie firmy. Omówiono również przydatność Banku Danych Lokalnych, znajdującego się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego oraz na stronie naszego Urzędu i w jaki sposób można korzystać z jego danych.

Opiekunowie grup studenckich byli bardzo zadowoleni z wizyty w naszym Urzędzie oraz z uzyskanej tutaj wiedzy i zapowiedzieli, że wraz ze studentami różnych kierunków UR na pewno będą częściej nas odwiedzać.

Zajęcia edukacyjne ze studentami I roku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

W dniu 16 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne ze studentami I roku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Badań Regionalnych zaprezentowali studentom formy publikowania danych statystycznych, a także ich dostępność na stronach internetowych GUS i US oraz sposoby korzystania z danych statystycznych na przykładzie Banku Danych Lokalnych. W trakcie zajęć edukacyjnych zostały również omówione zagadnienia związane z rejestrami REGON i TERYT.

Do góry