W roku szkolnym 2020/21 w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych kształciło się 271,3 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 12,8% ludności województwa podkarpackiego.