W roku szkolnym 2022/23 funkcjonowały 1063 szkoły podstawowe, 409 szkół ponadpodstawowych oraz 59 szkół policealnych. Do szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, uczęszczało 164,6 tys. uczniów, ponadpodstawowych dla młodzieży i dorosłych - 98,7 tys. uczniów, a do szkół policealnych 9,2 tys. uczniów.