W roku szkolnym 2021/22 w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych kształciło się 272,1 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 12,9% ludności województwa podkarpackiego.