Głównym ośrodkiem akademickim w województwie podkarpackim jest Rzeszów, na terenie którego w roku akademickim 2016/17 swoją siedzibę miało 5 uczelni skupiających prawie 82% ogółu studentów.