Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r., w uczelniach kształciło się 44,6 tys. osób, czyli o 0,7 tys. mniej niż w poprzednim roku, w tym 78,9% w uczelniach publicznych. W roku akademickim 2019/20 dyplom ukończenia otrzymało 13,1 tys. absolwentów, tj. o 4,3% mniej niż rok wcześniej.