Według stanu w dniu 31 grudnia 2019 r., w uczelniach kształciło się 45,3 tys. osób, czyli o 0,7 tys. mniej niż w poprzednim roku, w tym 78,6% w uczelniach publicznych. W roku akademickim 2018/2019 dyplom ukończenia otrzymało 13,7 tys. absolwentów, tj. o 4,7% mniej niż rok wcześniej.