Według stanu na 31 grudnia 2022 r., w uczelniach kształciło się 42,2 tys. osób (o 1,4 tys. mniej niż w poprzednim roku), w tym 77,4% w uczelniach publicznych. W roku akademickim 2021/22 dyplom ukończenia studiów otrzymało 13,0 tys. absolwentów, tj. o 0,4% mniej w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim.